Salutare, materialul tău preferat marca MHD Consulting se întoarce cu o prezentare a celor mai așteptate patru măsuri de finanțare pregătite de Guvern. Vara aceasta se anunță destul de încărcată din acest punct de vedere, iar dacă toate vor merge conform planurilor executivului, măsurile de finanțare vor arăta după cum sunt prezentate în cele ce urmează.

Granturi CoviD pentru IMM-urile din Sectorul Agroalimentar

Microgranturi și Granturi pentru Capital de Lucru în Valoare Totală de 300 de Milioane de Euro pentru Sectorul Agroalimentar! În ultima săptămână, s-a avansat cu un pas important în evoluția acestui program, în sensul în care Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a emis Ghidul Solicitantului destinat Ministerelor Agriculturii și Antreprenoriatului și Turismului, care au fost desemnate pentru administrarea granturilor.

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene va finanța, prin Programul Operațional Competitivitate, MICROGRANTURI și GRANTURI PENTRU CAPITAL DE LUCRU în valoare de 300 de milioane euro, destinate IMM-urilor din domeniul agriculturii. Granturile vor fi acordate de către Ministerul Antreprenoriatului și Turismului.

Conform proiectului de Ordonanță, vor putea beneficia de aceste ajutoare de stat: IMM-uri, microîntreprinderi, persoane fizice autorizate (PFA), întreprinderi individuale (II), societăți cooperative agricole, cooperative agricole, grupuri și organizații de producători și întreprinderi familiale (IF), înființate conform legislației în vigoare și a căror activitate a fost afectată de efectele pandemiei de COVID -19.

 1. Micro-Granturile vor fi în valoare de 5 mii de euro.
 2. Granturile pentru Capital de Lucru se adresează doar SRL-urilor și vor avea valoarea stabilită în funcție de cifra de afaceri înregistrată în anul 2019, astfel:
  • 5.000 euro pentru aplicanții cu cifra de afaceri aferentă anului 2019 cuprinsă între 5.000 și 33.350 euro;
  • 15% din cifra de afaceri, fără a depăși valoarea de 120.000 euro, pentru aplicanții cu cifra de afaceri aferentă anului 2019 mai mare de 33.351 euro;
  • max. 120.000 euro pentru aplicanții cu cifra de afaceri cu echivalentul în euro de peste 1 milion de euro.

 Condiții de îndeplinit de către aplicanți:

 • au desfășurat activitate curentă/operațională pe perioada a cel puțin unui an calendaristic înainte de data depunerii cererii de finanțare, cu excepția PFA pentru care începerea activității poate să fi avut loc până la data de 1 februarie 2020;

 • au obținut o cifră de afaceri în exercițiul financiar anterior depunerii cererii de finanțare de cel puțin echivalentul în lei a 5.000 euro la data depunerii cererii de finanțare, cu excepția beneficiarilor ajutorului de stat care au fost înființați în anul 2019, cu o cifră de afaceri mai mică de 5.000 euro, pentru care plafonul minim al cifrei de afaceri se calculează prin înmulțirea numărului de luni întregi de activitate din anul 2019 cu suma de 415 euro;

 • își mențin activitatea pe o perioadă de cel puțin 6 luni de la acordarea formei de sprijin sub formă de grant;

Cheltuielile eligibile:

 • cheltuieli privind stocurile de materii prime, materiale, mărfuri, precum și alte categorii de stocuri necesare activității curente/operaționale desfășurate de beneficiari;

 • datorii curente și restante față de furnizorii curenți, inclusiv față de furnizorii de utilități potrivit contractelor încheiate;

 • cheltuieli privind chiria pe bază de contract încheiat și/sau cheltuieli privind arenda sau redevența pe bază de contract de arendă sau contract de concesiune aferente terenurilor agricole;

 • cheltuieli privind achiziția de servicii și reparații necesare activității curente de bază, cu excepția serviciilor de consultanță, studii și alte categorii de servicii indirecte cu activitatea curentă;

 • cheltuieli privind achiziția de obiecte de inventar, inclusiv obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe necesare pentru reluarea activității curente;

 • cheltuieli privind achiziția de echipamente, utilaje, instalații, tehnologii, dotări independente necesare pentru reluarea activității;

 • cheltuieli privind plata datoriilor către bugetul statului. Beneficiarii de granturi vor depune o declarație pe proprie răspundere prin care își vor asuma faptul că utilizarea acestora în alte scopuri decât cele prevăzute de prezenta ordonanță de urgență atrage după sine recuperarea ajutorului de stat acordat împreună cu plata accesoriilor pentru recuperarea ajutorului de stat.

Pentru mai multe informații, te așteptăm la o ședință de consultanță!

Start Up Nation 2022

Conform proiectului de procedură, publicat de Ministerul Antreprenoriatului și Turismului, IMM-urile nou înființate vor putea obține fonduri nerambursabile de până la 500 de milioane de lei.

Ajutorul financiar maxim care poate fi accesat de către un aplicant este de 200 de mii de lei, dacă își va asuma crearea a minim 2 locuri de muncă. Pentru crearea unui singur loc de muncă, ajutorul maxim este de 100 de mii de lei.

În ambele situații, aplicantul trebuie să participe cu o contribuție din sursă proprie de minim 5% din cheltuielile eligibile. Antreprenorii vor putea accesa credite bancare pentru cofinanțare, precum și credite-punte pentru implementarea proiectului. În cadrul programului se vor selecta o serie de bănci comerciale partenere.

Înscrierile se vor face în platforma IMM Recover, care va sta deschisă timp de 30 de zile, cu posibilitatea de prelungire, până la epuizarea bugetului.

Condițiile de eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească firmele, sunt: 

 • să fie înființate începând cu 1 ianuarie 2020, inclusiv;

 • să nu aibă datorii la bugetul general consolidat;

 • să creeze cel puțin un loc de muncă, pe o perioadă nedeterminată și să îl mențină ocupat cel puțin 2 ani de la data plății ajutorului;

 • să asigure o cofinanțare de minim 5% din valoarea cheltuielilor eligibile;


Interdicții la finanțare:

 • nu pot beneficia de ajutor nerambursabil, companii în care asociații/acționarii au avut calitatea de asociat/acționar într-o altă întreprindere beneficiară de sprijin financiar în cadrul edițiilor anterioare Start Up Nation, ori în cadrul programului Măsura 2 “Granturi pentru Capital de Lucru”, sau schemei HoReCa;

 • nu sunt eligibili aplicanții ai căror asociați/acționari au deținut societăți pentru care au semnat acord de finanțare în edițiile anterioare ale Programului Start Up Nation și au înstrăinat mai mult de 49% din părțile sociale/acțiuni;


Cheltuielile eligibile:

 • echipamente tehnologice;

 • sisteme, instalații și echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie;

 • achiziționarea de spații de lucru, spații de comerț, sau servicii și spații de depozitare;

 • mijloace de transport;

 • achiziția de mobilier și aparatură de birotică;

 • salarii, utilități, servicii de contabilitate li cheltuieli aferente chiriilor;

 • voucherul de digitalizare: Care trebuie să conțină minim un website de prezentare sau un magazin online, cheltuieli cu promovarea acestuia și opțional, echipamente IT necesare activității. Acest Voucher reprezintă o cheltuială obligatorie și are o valoare de maxim 25.000 de lei;

 • consultanță în valoare eligibilă de maxim 10 mii de lei;

 • cursuri de dezvoltare a abilităților antreprenoriale, în valoare de maxim 1000 de lei/persoană;

 • TVA pentru aplicanții neplătitori;

 • cheltuieli financiare aferente creditelor/garanțiilor;

Pentru mai multe informații, te așteptăm la o ședință de consultanță!

Programul MicroIndustrializare 2022

Ajutoare totale de 50 de milioane de lei pentru firmele românești din Industrii Productive

Conform proiectului de procedură, publicat de Ministerul Antreprenoriatului și Turismului, IMM-urile din activități de Producție vor putea obține fonduri nerambursabile de până la 500 de mii de lei, care reprezintă maxim 85% din valoarea cheltuielilor eligibile. Restul de 15% și cheltuielile neeligibile vor fi suportate din sursă proprie, de către beneficiar.

Finanțarea se va realiza prin cerere de plată sau cerere de rambursare.

Ministerul propune un buget de 50 de milioane de lei pentru anul 2022, iar înscrierile se vor face în platforma IMM Recover.

Condițiile de eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească firmele, sunt: 

 • să nu fi fie înființate după noi de 31.12.2019;

 • să creeze până la plata finanțării minim un loc de muncă cu normă întreagă și să păstreze numărul de locuri de muncă minim 2 ani după finalizarea proiectului;

 • să nu aibă datorii la bugetul general consolidat;


Domeniile de activitate, eligibile, sunt următoarele: 

 • 10 Industria alimentară

 • 11 Fabricarea băuturilor: eligibil doar codul CAEN 1107 – Producţia de băuturi răcoritoare nealcoolice; producţia de ape minerale şi alte ape înbuteliate;

 • 13 Fabricarea produselor textile;

 • 14 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte;

 • 15 Tăbăcirea şi finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie, harnaşamentelor şi încălţămintei; prepararea şi vopsirea blănurilor;

 • 16 Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemnşi plută, cu excepţia mobilei; fabricarea articolelor din paie şi din alte materiale vegetale împletite;

 • 17 Fabricarea hârtiei şi a produselor din hârtie;

 • 1811 Tipărirea ziarelor;

 • 1812 Alte activitati de tipărire n.c.a.;

 • 20 Fabricarea substanțelor și produselor chimice cu excepția 2011, 2051, 2053, 2059.

 • 21 Fabricarea produselor farmaceutice de bază și a preparatelor farmaceutice;

 • 22 Fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice;

 • 23 Fabricarea altor produse din minerale nemetalice;

 • 24 Industria metalurgică;

 • 25 Industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal, exclusiv maşini utilaje şi instalaţii – cu excepţia societăţilor care desfăşoară activităţi pe codurile CAEN aferente grupei 254 Fabricarea armamentului şi muniţiei;

 • 26 Fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice;

 • 27 Fabricarea echipamentelor electrice;

 • 28 Fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente n.c.a.;

 • 29 Fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor și semiremorcilor;

 • 30 Fabricarea altor mijloace de transport cu excepția 3040;

 • 31 Fabricarea de mobilă;

 • 32 Alte activităţi industriale n.c.a.


Cheltuielile eligibile:

 • echipamente tehnologice;

 • achiziționarea de spații de lucru, spații de comerț, sau servicii și spații de depozitare;

 • mijloace de transport;

 • achiziția de mobilier și aparatură de birotică;

 • salarii, utilități, servicii de contabilitate li cheltuieli aferente chiriilor;

 • pentru aplicanții care își asumă creearea unui loc de muncă, aceste cheltuieli vor fi în valoare maximă de 5.000 de lei;

 • pentru aplicanții care își asumă crearea a două locuri de muncă, aceste cheltuieli vor fi în valoare maximă de 10.000 de lei;

 • voucherul de digitalizare: Care trebuie să conțină minim un website de prezentare sau un magazin online, cheltuieli cu promovarea acestuia și opțional, echipamente IT necesare activității. Acest Voucher reprezintă o cheltuială obligatorie și are o valoare de maxim 25.000 de lei;

 • consultanță în valoare eligibilă de maxim 8000 de lei;

 • două plăcuțe informative, obligatorii, în valoare de maxim 500 de lei;

 • cheltuieli financiare aferente creditelor/garanțiilor;

Pentru mai multe informații, te așteptăm la o ședință de consultanță!

Programul Comerț și Servicii 2022

Ajutoare totale de aproximativ 10 milioane de euro pentru firmele românești, pentru a-și dezvolta inclusiv magazine online.

Ministerul Antreprenoriatului și Turismului, a publicat în consultare publică, un ghid de procedură de implementare și grila de punctaj pentru Programul Comerț și Servicii.

În cadrul acestui program, IMM-urile cu activitate în domeniul comerțului și serviciilor pot beneficia de un ajutor nerambursabil pentru investiții de până la 60 de mii de euro.

Înscrierile se vor derula în platforma IMM Recover, timp de 20 de zile, iar data de lansare va fi anunțată de către Minister după finalizarea ghidului.

Pentru a fi eligibilă, compania trebuie:

 • să fie IMM;

 • să fie înființată înainte de 31.12.2019;

 • să nu aibă datorii la buget;

 • să creeze cel puțin un loc de muncă cu normă întreagă, pe perioadă nedeterminată și să îl mențină cel puțin doi ani după finalizarea implementării proiectului;


Cheltuielile eligibile:

 • echipamente tehnologice;

 • achiziționarea de spații de lucru, spații de comerț, sau servicii și spații de depozitare;

 • mijloace de transport;

 • achiziția de mobilier și aparatură de birotică;

 • salarii, utilități, servicii de contabilitate li cheltuieli aferente chiriilor;

 • pentru aplicanții care își asumă creearea unui loc de muncă, aceste cheltuieli vor fi în valoare maximă de 5.000 de lei;

 • pentru aplicanții care își asumă crearea a două locuri de muncă, aceste cheltuieli vor fi în valoare maximă de 10.000 de lei;

 • voucherul de digitalizare: Care trebuie să conțină minim un website de prezentare sau un magazin online, cheltuieli cu promovarea acestuia și opțional, echipamente IT necesare activității. Acest Voucher reprezintă o cheltuială obligatorie și are o valoare de maxim 25.000 de lei.

 • consultanță în valoare eligibilă de maxim 8000 de lei;

 • două plăcuțe informative, obligatorii, în valoare de maxim 500 de lei;

 • cheltuieli financiare aferente creditelor/garanțiilor;

Pentru mai multe informații, te așteptăm la o ședință de consultanță!

 

Așadar, ce mai aștepți?  Dacă dorești mai multe informații despre fondurile europene sau
orice altă formă de finanțare pentru proiectul sau afacerea ta, trimite-ne un e-mail la contact@mhd-consulting.ro sau sună-ne la +40 731 333833, pentru că mai avem câțiva ași în mânecă. 

Spor în toate,
Echipa MHD.

 

Înscrie-te la Newsletter

Abonează-te pentru a fi la curent cu toate noutățile și activitățile noastre!

Promitem că nu îți vom face spam.

You have Successfully Subscribed!

Dă un share!

Distribuie articolul prietenilor tăi. Informația ar putea fi utilă și altcuiva!

Acest website foloseste atât cookie-uri proprii, cât şi de la terţi, pentru a furniza vizitatorilor o experienţă mult mai bună de navigare şi servicii adaptate nevoilor şi interesului fiecăruia. Continuarea navigării acestui website presupune acceptarea automată a acestor termeni!
Am înțeles.

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/mhdconsult/public_html/wp-includes/functions.php on line 5279