Pentru că de fiecare dată PNDR a fost primul program ce şi-a deschis liniile de finanţare, în atricolul de azi vom scoate in evidenţă obiectivele generale și cele specifice ale PAC.

PAC este un regulamement al Parlamentului Uniunii Europene, supus în consultare publică cu peste 322.000 de contribuţii, structurate pe 5 (cinci) ateliere dedicate experţilor, opinii ale platformei REFIT etc., ce reprezintă un set de: orientări, regulamente, recomandări, propuneri si măsuri de evaluare ale comisiei europene privind cadrul financiar multianual (CFM) pentru 2021-2027. Statele membre ale UE trebuie să ţină cont de acest document la întocmirea planurilor strategice, în funcţie de necesităţile și potenţialul agricol al fiecărui stat in parte.

Obiectivele generale ale PAC sunt:

 • creşterea productivităţii agriculturii prin promovarea progresului tehnic, asigurarea dezvoltării raţionale a producţiei agricole, utilizarea optimă a factorilor de producţie, în special a forţei de muncă;
 • asigurarea unui nivel de trai echilibrat lucrătorilor din agricultură, în special prin majorarea veniturilor acestora;
 • stabilizare pieţelor;
 • garantarea siguranţei aprovizionării;
 • asigurarea unor preţuri rezonabile de livrare catre consumatori.

Nu există nicio altă restricţie sau impunere a comisiei europene privind necesităţile (politice, economice, tehnice, sociale, culturale) și modul de derulare al finanţărilor nerambursabile, altele decât cele aprobate în planurile strategice elaborate de Ministerul Agriculturii împreună cu agenţiile subordonate și partenerii (asociaţii, ale producătorilor, GAL, grupuri de fermieri ș.a.) săi.

Documentaţia (ghidul solicitantului, fisa măsurii ș.a.) ce stă la baza derulării  finanţării din fonduri nerambursabile trebuie să respecte PAC, legislaţia UE și naţională din domeniu cât și planurile strategice depuse și aprobate de către comisia europeană.

PAC in perioada 2021-2027 are ca scop îmbunătăţirea continuă și dezvoltarea durabilă a agriculturii, alimentației și a zonelor rurale. Obiectivele economice specifice ale PAC sunt generate din obiectivele generale PAC și se concentrează pe viabilitatea economică, reziliența și veniturile fermelor, implicit pe o performanță cât mai bună în materie de mediu și climă, cât și pe consolidarea structurii socioeconomice a zonelor rurale. Promovarea cunoștințelor, inovării și digitalizării în agricultură și în zonele rurale reprezintă un obiectiv nou introdus.

Obiectivele economice specifice ale PAC pentru perioada menţionată sunt următoarele:

 • sprijinirea unor venituri fiabile ale fermelor și a rezilienței fermelor pe întregul teritoriu al UE, în vederea îmbunătățirii securității alimentare;
 • îmbunătățirea orientării spre piață și sporirea competitivității, inclusiv punerea unui accent mai puternic asupra cercetării, tehnologiei și digitalizării;
 • îmbunătățirea poziției fermierilor în cadrul lanțului valoric;
 • contribuirea la energia sustenabilă, precum și la atenuarea schimbărilor climatice și la adaptarea la acestea;
 • promovarea dezvoltării sustenabile și a gospodăririi eficiente a unor resurse naturale precum apa, solul și aerul;
 • contribuirea la protejarea biodiversității, îmbunătățirea serviciilor ecosistemice și conservarea habitatelor și a peisajelor;
 • atragerea tinerilor fermieri și facilitarea dezvoltării întreprinderilor din zonele rurale;
 • promovarea ocupării forței de muncă, a creșterii economice, a incluziunii sociale și a dezvoltării locale în zonele rurale, inclusiv a bioeconomiei și a silviculturii sustenabile;
 • îmbunătățirea răspunsului dat de agricultura UE exigențelor societale referitoare la hrană și la sănătate, inclusiv la alimentele sigure, hrănitoare și produse prin metode sustenabile, precum și la bunăstarea animalelor.

Statele membre ale UE au obligaţia de a duce la îndeplinire aceste obiective asumate prin planurile strategice, de a asigura proceduri simplificate și performanța în sprijinul PAC, de a concepe măsuri de intervenții adecvate circumstanțelor, bazate pe tipurile de intervenții menționate în regulament. O atenție deosebită trebuie acordată obiectivelor specifice privind mediul și clima, reînnoirii generațiilor, precum și modernizării punerii în aplicare a politicii prin concentrarea pe o mai bună utilizare a cunoștințelor, a consultanței și a noilor tehnologii (digitale).

Statele membre își vor prezenta intervențiile propuse pentru a atinge obiectivele specifice la nivelul UE într-un plan strategic PAC. Legislația stabilește norme privind conținutul unui astfel de plan strategic PAC, iar Comisia va verifica planurile și le va aproba. Planurile strategice PAC vor combina majoritatea instrumentelor de sprijin finanțate prin FEGA (inclusiv programele sectoriale care, până în prezent, au fost instituite în temeiul Regulamentului OCP) și FEADR. În acest mod, fiecare stat membru va elabora o strategie de intervenție unică și coerentă. În planurile strategice PAC, statele membre vor stabili ținte pe care doresc să le atingă în perioada de programare, utilizând indicatori de rezultat definiți în comun.”

Prin acest articol vrem să scoatem în evidenţă implicarea UE în stabilirea nevoilor și a necesităţilor proprii statelor membre. Se poate observa că implicarea UE este limitată la nivel de orientare comună a întregii politici agricole, de propuneri, recomandări, regulamente și măsuri de evaluare a îndeplinirii obiectivelor asumate. Vrem să demolăm mitul prin care s-a promovat și încă se mai promovează ideea că UE impune statelor membre necesităţile de finanţare si modul de derulare al finanţăriilor nerambursabile.

Modul procedural al UE privind aplicarea/modificarea oricărui regulament are la bază dezbateri prodeurale. Se pune accent pe consultara publică a experţilor din domeniu,  a grupurilor de interese, a societătii civile, abia după ce acestia si-au exprimat punctul de vedere si s-au făcut modificările, documentul intră in parlament spre a fi votat.

Dacă lucrurile nu merg aşa cum ne dorim noi, e doar pentru că noi nu avem interes în a face lucrurile să meargă în acest fel.

Copyright © MHD Consulting

Înscrie-te la Newsletter

Abonează-te pentru a fi la curent cu toate noutățile și activitățile noastre!

Promitem că nu îți vom face spam.

You have Successfully Subscribed!

Dă un share!

Distribuie articolul prietenilor tăi. Informația ar putea fi utilă și altcuiva!

Acest website foloseste atât cookie-uri proprii, cât şi de la terţi, pentru a furniza vizitatorilor o experienţă mult mai bună de navigare şi servicii adaptate nevoilor şi interesului fiecăruia. Continuarea navigării acestui website presupune acceptarea automată a acestor termeni!
Am înțeles.

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/mhdconsult/public_html/wp-includes/functions.php on line 5279